Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
“Việc giới thiệu sinh viên tham gia hội đồng trường có nhiều thuận lợi và sẽ thống nhất được tiếng nói suy nghĩ, trong đào tạo của trường đại học và đại học”, Đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ.


Chi tiết »
Hoạt động trong tỉnh

Trong 02 ngày 01 và 02/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành giám sát thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các chính sách cho trẻ em năm 2018 đối với đơn vị UBND xã Bình Phú, UBND huyện Cai Lậy và UBND xã Lương Hòa Lạc, UBND huyện Chợ Gạo. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan.

Chi tiết »