Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Đại hội Đoàn 2022-2027
  •        Ngày 29/4/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đây là đơn vị cấp cơ sở cuối cùng tổ chức thành công Đại hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

    Chi tiết »
  •       Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ huyện ủy Châu Thành. Ngày 15/4/2022 tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện, Đoàn TNCS huyện Châu Thành tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn tổ chức Đại hội điểm cập huyện tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027.

    Chi tiết »