Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
 • Trong 02 ngày 01 và 02/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành giám sát thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các chính sách cho trẻ em năm 2018 đối với đơn vị UBND xã Bình Phú, UBND huyện Cai Lậy và UBND xã Lương Hòa Lạc, UBND huyện Chợ Gạo. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan.

  Chi tiết »
 • Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 tại xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên và người dân.

  Chi tiết »
 • Ngày 08/11/2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoànphong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Tiền năm 2018.

  Chi tiết »
 • Nhằm giúp cho cán bộ Đoàn nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị Việt Nam; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Chi tiết »
 • Trong 02 ngày 27 và 28/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang đã tổ chức Hội trại huấn luyện kỹ năng và Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi tỉnh Tiền Giang năm 2018 tại khu resort Bảo Đăng, huyện Tân Phước cho 280 Bí thư Chi đoàn và Đoàn cơ sở tất cả các khối trên địa bàn tỉnh.

  Chi tiết »
 • Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, trong năm qua, các mô hình bảo vệ môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực trong việc xây dựng mới và duy trì các mô hình bảo vệ môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị lựa chọn và đăng ký triển khai các mô hình với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị thông qua các công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu:

  Chi tiết »
 • Ngày 23/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2018 và triển khai hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hố Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  Chi tiết »
 • Để thiết hiện thực hóa phong trào tuổi trẻ Sáng tạo do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang phát động, Ban chấp hành Chi Đoàn Trường Chính trị Tiền Giang đã tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hệ thống thông minh, phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại trường Chính trị Tiền Giang”.

  Chi tiết »
 • Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018. Qua đó, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động đồng loạt Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính trọng tâm vào 02 ngày 17/3, 24/3 trong Tháng Thanh niên và trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (mỗi tuần 01 ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính).

  Chi tiết »
| Trang 1 2 3 ... [46] [47] [48]  >>