Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX. ( Phần thứ chín: Khen thưởng của Đoàn )
  04/04/2011
 •  Phần thứ chín

  Khen thưởng của Đoàn

  Thực hiện theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh.
  Tin liên quan