Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Thông báo
    Hưởng ứng tham gia Cuộc thi thiết kế mô hình “Check-in Tuyên Quang
    13/03/2023
  •  Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/TĐTN-TG ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tuyên Quang về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế mô hình “Check-in Tuyên Quang”. Theo đó các Đoàn Thanh niên các cấp triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia Cuộc thi thiết kế mô hình “Check-in Tuyên Quang”.