Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Thông báo
  Giới thiệu Trailer chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn cấp tỉnh lần thứ X
  19/09/2017
 • Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trân trọng giới thiệu Trailer chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Tiền Giang từ khi thành lập cho đến nay, đã trải qua 09 kỳ Đại hội, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Đoàn và Đảng bộ Tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và đoàn thể nhân dân, Đoàn đã không ngừng phát triển lớn mạnh.
   
  Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017; đánh giá những thuận lợi khó khăn, những mặt được và hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X (2017- 2022) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Đại hội cũng kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ IX; chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tiền Giang nhiệm kỳ X (2017 - 2022) đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, Đại hội cũng tập trung các nội dung chuyên đề nhằm thảo luận, tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội, báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI cùng các giải pháp nâng cao chất lượng các mảng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà nhiệm kỳ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
   
   Đại hội là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà biểu dương lực lượng, bày tỏ tình cảm, sự nhiệt huyết đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự cống hiến, xung kích, tiên phong, tham gia xây dựng và phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước.