Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
    TX.Gò Công: Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử
    16/03/2023
  •       Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên và Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử; thực hiện Đề án 06 hướng đến mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn thị xã. Ngày 11/3/2023 tại Trung tâm Văn hoá – Thể thao xã Long Thuận, Đoàn Thanh niên thị xã tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Tham dự chương trình Nguyễn Nhơn Vinh - Bí thư Thị đoàn, cùng 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tại chương trình đoàn viên, thanh niên và Nhân dân được đồng chí Nguyễn Nhơn Vinh - Bí thư Thị đoàn tuyên truyền về nội dung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử và đánh giá tình hình thực tế địa phương về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Đại biểu tham dự được hỗ trợ, hướng dẫn thanh niên và Nhân dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, tích hợp tài khoản định danh điện tử là bước đầu cho việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, triển khai việc kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng và lợi ích mà thanh toán điện tử đem lại.Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên thị xã tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh nhiên và Nhân dân nhằm thể hiện vai trò của thanh niên tham gia tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống.