Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang – Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027
  14/03/2023
 • Ngày 14/3/2023, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cấp tỉnh - Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 • Ngày 14/3/2023, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cấp tỉnh - Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

  Anh Nguyễn Thành Luân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang là báo cáo viên tại điểm cầu cấp tỉnh

  Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính cấp tỉnh tại cơ quan Tỉnh Đoàn, phát trực tiếp tại 11 điểm cầu cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hội nghị có sự tham gia của Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đại diện Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành, thị và đông đảo hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

  Tại Hội nghị, anh Nguyễn Thành Luân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang đồng hành với vai trò báo cáo viên chính; qua đó, anh Nguyễn Thành Luân đã thông tin về những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng thời quán triệt Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

  Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng cung cấp tài liệu cho Hội viên, thanh niên nghiên cứu, học tập và tuyên truyền, với nguồn tài liệu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát hành và giới thiệu; cũng như đôn đốc các cấp bộ hội tham gia kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

  *Một số hình ảnh từ các điểm cầu cấp huyện:

  Hội nghị đã góp phần giúp các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn – Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn – Hội.