Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  144 đồng chí trúng cử tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII
  16/12/2022
 •      Chiều 15/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra phiên thứ tư, tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII. Tại Đại hội đã bầu 144 anh, chị vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

       
  Tại phiên thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khóa XI, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, đã trình bày đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

     
    Đại hội đã thông qua đề án Ban Chấp hành khóa XII có 145 đồng chí; thông qua tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII gồm: chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; năng lực và uy tín; trình độ và tiêu chuẩn chính trị đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 289 - QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn); về sức khỏe, độ tuổi.
       Theo đó, nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh thiếu nhi, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XII...
        Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có năng lực tư duy tổng hợp, phát hiện vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

       
  Các đại biểu đã thống nhất cao tại Đại hội Đoàn toàn quốc XII bầu 144 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII; khuyết 1.
        Nguồn: Cổng thông tin TW Đoàn