Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  Giám sát thực hiện Chỉ thị 20 của BCT v/v “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các chính sách cho trẻ em năm 2018
  13/11/2018
 • Trong 02 ngày 01 và 02/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành giám sát thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các chính sách cho trẻ em năm 2018 đối với đơn vị UBND xã Bình Phú, UBND huyện Cai Lậy và UBND xã Lương Hòa Lạc, UBND huyện Chợ Gạo. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan.

 • Hình 1: Tỉnh Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị tại
  xã Bình Phú

  Trong 02 ngày làm việc UBND xã Bình Phú, UBND huyện Cai Lậy và UBND xã Lương Hòa Lạc, UBND huyện Chợ Gạo đã báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các chính sách cho trẻ em năm 2018. Qua giám sát cho thấy, trong thời gian qua UBND xã Bình Phú, UBND huyện Cai Lậy và UBND xã Lương Hòa Lạc, UBND huyện Chợ Gạo đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW và Kế hoạch thực hiện chương trình hành động vì trẻ em; ngoài ra, các đơn vị chú trọng việc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tạo sân chơi, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho trẻ em,phòng chống tai nạn thương tích và bảo vệ quyền lợi cho trẻ em,…và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

  Bên cạnh đó, các đơn vị đã đề ra những phương hướng hướng, giải pháp để thực hiện hiểu quả trong thời gian tới như: cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em được bảo vệ; vận động quỹ bảo trợ trẻ em và thực hiện công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức giám sát và đánh giá kết quả thực hiện công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hằng năm cần tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác trẻ em cấp cơ sở,…

  Hình 2: Tỉnh Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị tại huyện Cai Lậy

  Kết luận tại chương trình giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động và những kết quả đạt được của UBND xã Bình Phú, UBND huyện Cai Lậy và UBND xã Lương Hòa Lạc, UBND huyện Chợ Gạo trong việc chỉ đạo, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” và các chính sách cho trẻ em năm 2018 từ cấp huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng mong muốn trong thời gian tới, UBND các đơn vị tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã có kế hoạch, chương trình cụ thể để đẩy mạnh việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và các chính sách cho trẻ em trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn; phối hợp tổ chức Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, về trẻ em; nghiên cứu xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách địa phương trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em nhằm nâng cao nghiệp vụkỹ năng làm việc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  Hình 3: Tỉnh Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị tại huyện Chợ Gạo