Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
    TX Gò Công: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    05/11/2018
  • Sáng 05/11, tại Trường THPT Trương Định, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và Thị đoàn Gò Công tổ chức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11). Ông Trần Phạm Vĩnh An, Phó Chủ tịch UBND TX. Gò Công đến dự thông tin ý nghĩa Ngày Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tromg việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

    Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  09/11/2018, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thúc tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”; đại biểu lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, Văn phòng HĐND – UBND thị xã; các ban, ngành, đoàn thể thị xã, Bí thư hoặc Phó thư các xã, phường Đoàn, Ban giám hiệu, giáo viên và hơn 1.700 học sinh Trường THPT Trương Định xem phiên tòa Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với các trường hợp bị cáo và bị hại là những thanh niên sinh năm 2000. Qua đây, nhằm tuyên truyền giáo dục học sinh phổ thông nâng cao hiểu biết về pháp luật, chấp hành đúng Hiến pháp và pháp luật, cụ thể là nâng cao ý thức trong công tác phòng chống bạo lực học đường, giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực trong học đường hiện nay; nhắc nhớ mọi người sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.