Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  Huyện Châu Thành tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
  02/11/2018
 • Nhằm tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình xây dựng Nông thôn mới; vận động nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về Nông thôn mới. Đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

  Huyện Châu Thành tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

  Từ ngày 17/10 đến ngày 29/10/2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền về nông thôn mới được 5 cuộc ở 5 xã: Thạnh Phú, Long Định, Đông Hòa, Nhị Bình, Vĩnh Kim với sự tham dự của gần 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

  Tham dự buổi tuyên truyền, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vai trò trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới và định hướng một số công trình, phần việc cụ thể của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới,.../.

   

  KIM TRÍ