Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  Hiện thực hóa phong trào Tuổi trẻ Sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh
  25/10/2018
 • Để thiết hiện thực hóa phong trào tuổi trẻ Sáng tạo do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang phát động, Ban chấp hành Chi Đoàn Trường Chính trị Tiền Giang đã tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hệ thống thông minh, phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại trường Chính trị Tiền Giang”.

 • Hiện thực hóa phong trào Tuổi trẻ Sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh với đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hệ thống thông minh, phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại trường Chính trị Tiền Giang”.

  Đề tài này xây dựng với mục đích áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tự động hóa vào giải quyết các vấn đề đang là các bài toán khó đặt ra cho trường Chính trị trong thời gian qua. Sau khi tham gia đăng ký, đề tài đã được nhận sự quan tâm, ủng hộ từ Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Chính Trị Tiền Giang, Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét hỗ trợ đề tài để áp dụng thực tiễn. Được sự hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang nghiệm thu đề tài, qua đó Hội đồng khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt đề tài với kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng đê áp dụng thực tiễn vào ngày 28/8/2018.

  Có thể nói đề tài nghiên cứu đã gắn với hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang

  (Nguồn tin: Võ Nguyễn Nam Anh)