Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  Trên 1.000 cán bộ Đoàn được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
  29/03/2018
 •  Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ĐoànTiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 •  Hội nghị trực tuyến được diễn ra tại 11 điểm cầu, từ điểm cầu chính Tỉnh Đoàn Tiền Giang đến 10 điểm cầu tại các huyện. Hơn 1.000 cán bộ Đoàn các cấp; báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương đã tham dự tại các điểm cầu.
   
  Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ đoàn trong tháng Thanh niên năm 2018.
  Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về các chuyên đề: công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác tổ chức, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
  Để triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành nhiều các tài liệu như: báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; các infographic, tờ gấp những nội dung cơ bản của Đại hội đã được chuyển đến các cơ sở Đoàn…Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ X đối với cấp huyện và tương đương hoàn thành trong tháng 4/2018; Việc học tập, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên hoàn thành trong tháng 5/2018; Việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết trong thanh niên hoàn thành trong tháng 8/2018.
   Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang- Bí thư Tỉnh Đoàn đã khẳng định, hội nghị nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, việc học tập các chuyên đề đã tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên.
  Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức các đợt tuyên truyền Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ X cho các khối đối tượng; mở các hội nghị trực tuyến, thi sân khấu hóa tìm hiểu Nghị quyết và thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ X.
  Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.