Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Trung tâm giới thiệu việc làm
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  16/08/2016
 •  Tuyển 05 Hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại Tiền Giang

 •  TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN TIỀN GIANG

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  - 05 HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH: CÓ THẺ.

  + LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG.

  + LƯƠNG THỎA THUẬN.

  LIÊN HỆ: 9A RẠCH GẦM, PHƯỜNG 1, TP. MỸ THO, TIỀN GIANG.

  ĐT: (073) 3 581 701 - 3 872 338