Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Đội TNTP Hồ Chí Minh
  Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh ( Phần I)
  11/04/2011
 • Download văn bản
 • 1. Khái niệm Nghi thức Đội:

  - Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, thủ tục, nghi lễ của đội ngũ, Nghi thức Đội góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội. 

  Trong đó, nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội. Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong mọi hoạt động rèn luyện của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt cho đội viên trong tổ chức Đội.

  - Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi phải có tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, tính chính xác và thống nhất. Có như vậy thì mới làm cho Nghi thức Đội trở thành nhu cầu thực hiện của mỗi đội viên và tập thể Đội.

  2. Một số nội dung của Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

  2.1. Giấy chứng nhận đạt chuyên hiệu và hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên

  - Giấy chứng nhận đạt chuyên hiệu và hoàn thành từng hạng để cấp cho đội viên đạt các loại chuyên hiệu của Chương trình rèn luyện đội viên.

  - Giấy chứng nhận chuyên hiệu là biểu tượng của từng loại chuyên hiệu có nội dung, tiêu chuẩn trong quy định trong Chương trình rèn luyện đội viên.

   2.2. Đồng phục của đội viên

  - Đội viên nam:

  + Áo sơ mi màu trắng.

  + Quần màu xanh tím than.

  - Đội viên nữ:

  + Áo sơ mi màu trắng.

  + Quần âu hoặc váy màu xanh tím than.

  - Mũ ca lô màu trắng, viền đỏ (cho cả đội viên nam và nữ).

  - Đi dày hoặc dép có quai hậu.

   2.3. Trống , Kèn

  - Mỗi liên đội có ít nhất một bộ trống (gồm một trống cái và ít nhất hai trống con), một kèn (nếu có điều kiện).

  - Các bài trống: Chào cờ, hành tiến, chào mừng.

  - Các bài kèn: Kèn hiệu, chào mừng, tập hợp.

   2.4. Sổ sách của Đội gồm:

  a. Sổ

  - Sổ nhi đồng.

  - Sổ chi đội.

  - Sổ liên đội.

  - Sổ truyền thống.

  -  Sổ Tổng phụ trách Đội.

  b. Sách

  - Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  - Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

  - Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách.

  - Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

  - Búp măng xinh.

   2.5. Phòng truyền thống, phòng Đội

  - Mỗi liên đội có phòng truyền thống, phòng Đội là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội.

   2.6. Yêu cầu đối với đội viên

  - Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống.

  - Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.

  - Chào kiểu đội viên TNTP.

  - Biết các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ.

  - Hô, đáp khẩu hiệu Đội.

  - Thực hiện các động tác trong đội hình và nghi lễ của Đội.

  - Biết 3 bài trống của Đội.

   2.7. Đội hình , đội ngũ đơn vị

  - Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.

   2.8. Nghi lễ của Đội

  - Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành Đội, đại hội Đội.

  2.9. Nghi thức dành cho phụ trách

  - Phụ trách quàng khăn đỏ khi sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

  - Áo đồng phục của phụ trách Đội là áo đồng phục của thanh niên Việt Nam.

  3. Tên và khẩu lệnh thực hiện yêu cầu đối với đội viên

  3.1. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống

  - Khẩu lệnh:

  Quốc ca!

  Đội ca!

   3.2. Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ

  - Khẩu lệnh:

  Tháo khăn!

  Thắt khăn!

   3.3. Chào kiểu đội viên Thiếu niên tiền phong

  - Khẩu lệnh:

  Chào! - Thôi!

  Chào cờ, chào!

  3.4. Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ

  - Khẩu lệnh cầm cờ:

   Nghiêm!

  Nghỉ!

  - Khẩu lệnh giương cờ:

  Chào cờ, chào!

  Giương cờ! (Chỉ dùng khi tập Nghi thức)

  - Khẩu lệnh vác cờ:

  Vác cờ! (Chỉ dùng khi tập Nghi thức)

  - Khẩu lệnh kéo cờ:

  Chào cờ, chào!

   3.5. Hô đáp khẩu hiệu Đội

  - Khẩu hiệu: “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!”

  3.6. Các động tác cá nhân tại chỗ và di động

  a> Các động tác tại chỗ

  - Khẩu lệnh tư thế nghiêm, tư thế nghỉ:

   Nghiêm!

   Nghỉ!

  - Khẩu lệnh quay phải, quay trái, quay đằng sau:

  Bên phải, quay!

  Bên trái, quay!

  Đằng sau, quay!

  - Khẩu lệnh dậm chân tại chỗ:

  Dậm chân, dậm!

  Đứng lại, đứng!

  - Khẩu lệnh chạy tại chỗ:

  Chạy tại chỗ, chạy!

  Đứng lại,đứng!

  b> Các động tác di động

  - Khẩu lệnh tiến, lùi, sang phải, sang trái:

  Tiến (n) bước, bước!

  Lùi (n) bước, bước!

  Sang phải (n) bước, bước!

  Sang trái (n) bước, bước!

  - Khẩu lệnh đi đều:

  Đi đều, bước!

  Đứng lại, đứng!

  - Khẩu lệnh chạy đều:

  Chạy đều, chạy!

  Đứng lại, đứng!

  - Khẩu lệnh dừng để quy định đội hình khi đang đi đều hoặc chạy đều:

  Vòng bên trái (phải) - bước!

  Vòng bên trái (phải) - chạy!

  Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - bước!

  Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - chạy!

   3.7. Đánh trống:

  - Mỗi đội viên phải biết 3 bài trống quy định: Trống chào cờ, trống hành tiến, trống chào mừng.