Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Đội TNTP Hồ Chí Minh
  Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh (Phần IV)
  04/04/2011
 • Nghi thức Đội ( Phần IV)

  5. Các loại hình nghi lễ của Đội

      a> Lễ chào cờ
   
      - Được cử hành nghiêm trang để mở đàu cho các buổi lễ lớn của Đội và buổi sinh hoạt, hoạt động Đội.

      * Diễn biến: (Sau khi đã tập hợp và ổn định đơn vị).
   
      - Chỉ huy hô: " Đội trống, đội cờ vào vị trí !" (đội trống đeo trống, đội cờ của liên đội và các chi đội vác cờ vào vị trí quy định, với từng hình thức tổ chức, đến nơi, đưa cờ về tư thế nghỉ).
   
      - Chỉ huy hô : "Mời các vị đại biểu và các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ!".
   
      - Chỉ huy hô: "Nghiêm!", thổi kèn hiệu chào cờ. Hết hồi kèn, chỉ huy hô: "Chào cờ - chào!", cờ giương (hoặc kéo), đánh trống chào cờ, đội viên giơ tay chào.
   
      - Dứt tiếng trống đội viên bỏ tay xuống, đứng tư thế nghiêm (trống, cờ vẫn ở tư thế làm lễ), chỉ huy hô: "Quốc ca!", đội viên hát Quốc ca. (hát hết bài 1 lần)
   
      - Chỉ huy hô: "Đội ca!", đội viên hát Đội ca. (hát hết bài 1 lần)
   
      - Phụ trách hoặc 1 em trong Ban chỉ huy quay về đội hình hô: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!", tất cả đội viên đồng thanh đáp 1 lần : "Sẵn sàng!" (không giơ tay) - (nếu trong các buổi lễ lớn, có phút sinh hoạt truyền thống thì sau lời đáp : "Sẵn sàng!", chỉ huy hô: "Phút sinh hoạt truyền thống!". Sinh hoạt truyền thống thực hiện xong. Chỉ huy hô : "Đội trống, đội cờ về vị trí!" (đội trống đeo trống, đội cờ vác cờ về vị trí tập hợp đội hình tĩnh tại).

      * Các hình thức tổ chức lễ chào cờ: Có 3 hình thức

      - Hình thức thứ nhất: Cờ được treo sẵn trên lễ đài hoặc trên cột cờ.
   
      + Diễn biến lễ chào cờ được tiến hành như quy định

      - Hình thức thứ hai: Cờ được đội viên cầm, đứng trước đơn vị.
   
      + Chào cờ ở chi đội: Cờ của chi đội do 1 đội viên cầm ở tư thế giương cờ (không có hộ cờ) đứng trước chi đội và quay mặt về đơn vị. Diễn biến lễ chào cờ như quy định.
   
      + Chào cờ ở liên đội: Đội cờ của liên đội bao gồm 1 đội viên hoặc 3 đội viên (nếu có cờ Tổ quốc và cờ Đoàn) cầm cờ và 2 đội viên hộ cờ (băng hộ cờ - nếu có - chỉ dùng cho đội cờ), đứng cách đội hình ít nhất 3 mét, đội trống đứng sau đội cờ, tất cả đều quay mặt về đơn vị. Cờ của chi đội do một đội viên cầm ở tư thế giương cờ, đứng trước đơn vị, cách 3 bước cùng hướng với đơn vị. Diễn biến lễ chào cờ như quy định.
   
      * Chú ý: Khi nghe khẩu lệnh: "Chào cờ - chào!", cờ được giương lên cho đến hết lễ chào cờ, (Sau khi hô - đáp khẩu hiệu hoặc kết thúc phút sinh hoạt truyền thống). Hai hộ cờ trong đội cờ liên đội luôn ở tư thế nghiêm cho đến hết lễ chào cờ (không giơ tay chào).

      - Hình thức thứ ba: Kéo cờ.
   
      + Đội cờ về vị trí tập kết, bốn đội viên cầm 4 góc cờ. Khi có lệnh vào vị trí, dâng cờ lên ngang vai tiến vào cột cờ theo nhịp trống hành tiến. Đến cột cờ, 4 đội viên hạ cờ ngang thắt lưng, 2 đội viên đứng trước buộc cờ vào dây kéo, 2 đội viên đứng sau nâng cờ.

      + Khi có khẩu lệnh chào cờ, một đội viên cầm một dây để kéo cờ lên, một đội viên cầm dây thả dần ra, 2 đội viên còn lại tiến lên thành hàng ngang với người kéo cờ và quay xuống đơn vị, đứng nghiêm, không giơ tay chào.
   
      + Khi cờ lên đến đỉnh cột, 2 đội viên kéo cờ buộc dây vào cột rồi quay xuống đơn vị, đứng nghiêm. Cờ được kéo lên khi trống nổi,  hết bài trống cờ lên đến đỉnh cột.

      b> Lễ diễu hành

      - Lễ diễu hành được tổ chức để biểu dương lực lượng, giới thiệu thành tích của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

      * Đội hình diễu hành:

      - Vị trí tập kết chuẩn bị diễu hành: Đi đầu là đội cờ của liên đội, cách đội cờ khoảng 2 mét là 3 đội viên đại diện Ban chỉ huy liên đội, sau Ban chỉ huy khoảng 3 mét là đội trống (đội trống có thể đứng cố định ở khu vực lễ đài, tùy thuộc vào hành trình diễu hành), sau đội trống khoảng 5 mét là cờ của chi đội, sau cờ khoảng 1 mét là 3 đội viên đại diện Ban chỉ huy chi đội, chi đội nọ cách chi đội kia khoảng 5 mét. Phụ trách đi bên cạnh phân đội trưởng phân đội 1.

      - Diễn biến: Lễ diễu hành được thực hiện trước lễ khai mạc. Chỉ huy hô: "Nghiêm"!" rồi chạy đến trước lễ đài báo cáo: "Báo cáo anh (chị) phụ trách, các đơn vị đã sẵn sàng, xin phép lễ diễu hành được bắt đầu!". Phụ trách đáp: "Đồng ý!". Chỉ huy quay về đơn vị hô: "Lễ diễu hành bắt đầu!" - "Dậm chân - dậm!", thổi kèn, đánh trống hành tiến (đội viên dậm chân theo tiếng trống). Khi đơn vị đã dậm đều, chỉ huy hô: "Đi đều - bước!", các đơn vị hành tiến từ trái qua phải lễ đài (theo hướng lễ đài), cờ được vác lên vai. Khi bắt đầu đến lễ đài (vạch chào), cờ được giương lên, đội viên giơ tay chào. Khi đã qua lễ đài (vạch thôi chào), chuyển cờ về tư thế vác cờ, đội viên thôi chào, tiếp tục đi đều. Từng đơn vị khi qua lễ đài được giới thiệu tóm tắt thành tích, các đại biểu vỗ tay động viên. Khi vòng ở các góc sân, chú ý đảm bảo vuông góc. Khi diễu hành ở đường lớn, chú ý giữ cự li các đơn vị, đội hình nghiêm túc và đi đúng đường, tránh làm mất trật tự an toàn giao thông. Diễu hành xong, các đơn vị về vị trí tập kết.

      c> Lễ duyệt Đội

      - Diễn biến: Sau Lễ khai mạc, chỉ huy đến lễ đài báo cáo đại biểu có chức danh cao nhất (rõ họ tên, chức vụ): " Báo cáo ..., các đơn vị đã sẵn sàng, xin mời đại biểu đi duyệt Đội!". Đại biểu đáp: "Đồng ý!". Chỉ huy quay về đội hình hô: "Lễ duyệt Đội bắt đầu!" và hướng dẫn đại biểu đến trước vị trí đội cờ (đứng theo đội ngũ tĩnh tại), đại biểu giơ tay chào cờ rồi đi duyệt Đội.
   
      + Khi đại biểu vào vị trí duyệt Đội (trước đội hình chi đội 1, chỉ huy đi sau đại biểu khoảng 1 mét, chếch về bên phải), thổi kèn, đánh trống hành tiến, đại biểu đi từ đầu đến cuối đơn vị. Khi kèn và trống nổi, cờ của liên đội giương cao, chỉ huy chào (đến khi đại biểu đi hết đơn vị cuối cùng). Khi đại biểu đi đến đơn vị nào, chỉ huy đơn vị đó hô : "Chào !", cờ của chi đội giương cao, đội viên giơ tay chào. Khi đại biểu đi qua, chỉ huy đơn vị đó hô : "Thôi!", đội viên thôi chào, cờ về tư thế nghiêm. Đi hết đơn vị cuối, đại biểu lên lễ đài. Lễ duyệt Đội kết thúc.

      d>Lễ kết nạp đội viên

      - Sau khi đủ điều kiện kết nạp đội viên được quy định tại Điều 1, Chương I, Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chi đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên mới như sau:

      - Tổ chức lễ kết nạp một cách trọng thể, gây ấn tượng giáo dục sâu sắc.
   
      + Địa điểm kết nạp: Phòng Đội, Phòng truyền thống, nhà bảo tàng, di tích lịch sử...
   
      + Thời gian: Chọn ngày lễ có ý nghĩa.
   
      + Thành phần tham dự: Toàn chi đội, Tổng phụ trách, phụ trách chi, đại diện chi hội cha mẹ học sinh, đại diện ban chỉ huy liên đội và đội viên được kết nạp.
   
      + Trang trí: Có ảnh Bác Hồ, cờ Đội.

      * Diễn biến

      - Chi đội trưởng hoặc phó điều khiển chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, công bố danh sách đội viên được kết nạp và mời đội viên mới lên đọc lời hứa.

      - Đội viên mới bước lên đối diện với cờ, nghiêm trang đọc lời hứa (Điều 2, chương I, Điều lệ Đội). Đọc xong hô : " Xin hứa!", toàn chi đội đứng nghiêm.

      - Phụ trách chi đội đặt khăn quàng đỏ lên vai và căn dặn đội viên mới. Đội viên mới đáp: "Sẵn sàng!" và tự thắt khăn quàng đỏ, đứng nghiêm, chào cờ và quay lại chào các đại biểu và đội viên trong chi đội.

      - Chi đội trưởng phân công đội viên mới về phân đội. Toàn chi đội ngồi xuống và hát tập thể bài hát "Mơ ước ngày mai" (Trần Đức). Lễ kết nạp kết thúc.

      *Chú ý : Mỗi lẫn kết nạp không quá 15 đội viên. Nếu có từ 2 em trở lên thì một em đọc lời hứa xong, các em khác đồng thanh đáp một lần :"Xin hứa!".

      e> Lễ công nhận chi đội

      * Điều kiện thành lập chi đội mới

      - Có ít nhất 3 đội viên trở lên.

      - Việc thành lập và tổ chức công nhận: Do ban chỉ huy liên đội đề nghị và Hội đồng Đội cấp xã, phường hoặc Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp ra quyết định.

      * Thành phần tham dự: Chi đội được công nhận, đại diện chi đội đỡ đầu, Ban Chỉ huy liên đội, Tổng phụ trách, phụ trách chi, đại diện Ban giám hiệu, đại diện Hội đồng Đội cấp xã, phường hoặc Ban chấp hành Đoàn cùng cấp.

      * Diễn biến:

      -Đại diện Ban Chỉ huy liên đội điều khiển chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

      - Phụ trách Đội đọc quyết định công nhận chi đội mới.

      - Phụ trách Đội gắn cấp hiệu cho Ban Chỉ huy chi đội mới.
   
      - Tổng phụ trách trao cờ Đội cho chi đội trưởng (toàn chi đội mới đứng nghiêm). Ban Chỉ huy chi đội nhận cờ, giương cờ về phía chi đội. Đại diện Ban Chỉ huy liên đội hô: "Nghiêm ! Chào cờ - chào !", đội viên giơ tay chào (không hát, không hô khẩu lệnh). Sau đó hô: "Thôi!"

      - Đại biểu phát biểu, giao nhiệm vụ.

      - Đại diện Ban Chỉ huy liên đội tuyên bố bế mạc.

      g> Lễ trưởng thành Đội

      - Đơn vị tổ chức là chi đội có đội viên trưởng thành.

      * Thành phần tham dự: Toàn chi đội, phụ trách chi, đại diện Ban Chỉ huy liên đội, chi đoàn. Số lượng đội viên được trưởng thành không hạn chế.

      * Thời gian: Chọn ngày có ý nghĩa, thời gian tổ chức ngắn gọn.

      * Diễn biến:

      - Chi đội phó điều khiển chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

      - Chi đội trưởng công bố danh sách đề nghị của tập thể chi đội những đội viên trưởng thành.
   
      - Phụ trách chi phát biểu, biểu dương, nhắc nhở các em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời giúp đỡ chi đội trong mọi hoạt động.

      - Đội viên được trưởng thành phát biểu cảm tưởng.
   
      - Đại diện chi đoàn phát biểu.

      - Trao tặng phẩm kỉ niệm (nếu có) và vui liên hoan một số tiết mục văn nghệ (có thể làm một công trình lưu niệm nhỏ).

      - Bế mạc, hát bài: "Tiến lên đoàn viên " (Phạm Tuyên)

      h> Đại hội Đội

      * Thời gian: Tổ chức Đại hội vào thời gian đầu năm học (với các chi đội, liên đội trong nhà trường) và đầu năm (với các chi đội, liên đội ở địa bàn dân cư). Đại hội diễn ra không quá 2 giờ.

      * Địa điểm: Có thể ở Hội trường, trong lớp học, phòng truyền thống, nơi có ý nghĩa.

      * Trang trí: Quốc kì, cờ Đội  hoặc huy  hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ đội có thể do đội viên cầm khi chào cờ theo nghi thức Đội).

      * Nội dung và chương trình Đại hội:

      - Tập hợp chi đội - kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục của đội viên.

      - Khai mạc Đại hội
   
      + Chào cờ (theo nghi thức Đội)
   
      + Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viện dự Đại  hội.
   
      + Bầu chủ tịch đoàn (3-5 đội viên), chủ tịch đoàn giới thiệu thư kí Đại hội (1-2 đội viên). Ban Chỉ huy chi đội có thể dự kiến chủ tịch đoàn để Đại hội biểu quyết.
   
      + Chủ tịch đoàn lên làm việc, công bố chương trình và nội dung Đại hội.
   
      + Đọc báo cáo tổng kết công tác của chi đội trong nhiệm kì qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kì mới (Đối với chi đội mới thành lập chỉ trình bày dự thảo chương trình công tác nhiệm kì tới).
   
      + Phụ trách chi đội (hoặc đại diện phát biểu) phát biểu ý kiến.
   
      + Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo đề án công tác nhiệm kì mới.
   
      + Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của chi đội...
   
      + Bầu Ban Chỉ huy chi đội và bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội:
   
      + Chủ tịch đoàn công bố Ban Chỉ huy chi đội cũ hết nhiệm kì, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào ban Chỉ huy mới.
   
      + Biểu quyết thống nhất số lượng bầu Ban chỉ huy đội (từ 3 - 7 đội viên).
   
      + Ứng cử đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lí do, chủ tịch đoàn sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.
   
      + Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.
   
      + Biểu quyết chọn hình thức bầu cử (có thể là giơ tay  hoặc bỏ phiếu kín).

      + Nếu Đại hội quyết định bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín thì bầu Ban kiểm phiếu.
   
      + Thống nhất số lượng, danh sách và bầu Ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).
   
      + Ban kiểm phiếu làm việc:
   
      Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định, không để phiếu trắng. Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu hợp lệ và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp chi đội trưởng và các chi đội phó).

      - Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban kiểm phiếu làm việc).

      - Ban kiểm phiếu làm việc ngay và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
   
      + Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kì họp sau.
   
      + Nếu bầu bằng hình thức giơ tay biểu quyết thì chủ tịch đoàn điều khiển, đội viên giơ tay biểu quyết từng người một theo thứ tự:
   
      + Đồng ý
   
      + Không đồng ý.
   
      Thư kí đếm số lượng, ghi biên bản và công bố kết quả.
   
      + Ban Chỉ huy chi đội mới ra mắt Đại hội, đại diện Hội đồng Đội xã, phường, Tổng phụ trách hoặc phụ trách chi đội công nhận Ban Chỉ huy chi đội mới và giao nhiệm vụ.
   
      + Đại diện Ban Chỉ huy chi đội mới phát biểu nhận nhiệm vụ.
   
      + Nếu phải bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội thì bầu tiếp như trình tự bầu Ban Chỉ huy Đội.
   
      + Thư kí trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội: Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

      - Tổng kết Đại hội. Chủ tịch đoàn đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

      - Chào cờ bế mạc.
   
      - Đối với liên đội : Đại hội liên đội tiến hành khi các chi đội đã tổ chức xong Đại hội. Đại hội toàn thể đội viên  hoặc Đại hội đại biểu do Ban Chỉ huy liên đội quyết định. Thời gian Đại hội không quá một buổi. Đại hội báo cáo kết quả công tác của liên đội nhiệm kì qua, thông qua chương trình hành động nhiệm kì tới và bầu Ban Chỉ huy mới.

      *Nội dung và chương trình đại hội

      - Lễ khai mạc Đại hội:
   
      + Chào cờ theo nghi thức Đội (có sinh hoạt truyền thống).
   
      + Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu mời, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội và khai mạc Đại hội.
   
      + Bầu đoàn chủ tịch (từ 5 đến 7 đội viên) và đoàn chủ tịch giới thiệu thư kí của Đại hội (2 đội viên)
   
      + Đoàn chủ tịch Đại hội lên làm việc, công bố chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.
   
      + Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác của nhiệm kí qua và chương trình hoạt động của liên đội trong nhiệm kì mới.
   
      + Đại diện Hội đồng Đội và cấp uỷ Đảng (Ban giám hiệu) phát biểu ý kiến.
   
      + Các đại biểu dự Đại hội thảo luận.
   
      + Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của liên đội.
   
      + Bầu ban chỉ huy liên đội mới:

      - Đoàn chủ tịch công bố Ban Chỉ huy cũ hết nhiệm kì, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy mới.

      - Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban chỉ huy mới.

      - Ứng cử, đề cử:

      Nếu đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lí do, đoàn chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.
   
      + Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.
   
      + Thống nhất số lượng, danh sách và bầu Ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).
   
      + Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định, không để phiếu trắng. Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu hợp lệ và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp chi đội trưởng và các chi đội phó).
   
      + Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi Ban kiểm phiếu làm việc).
   
      + Ban kiểm phiếu làm việc ngay và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. + Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, Đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kì họp sau.
   
      + Ban Chỉ huy liên đội mới ra mắt Đại hội.
   
      + Tổng phụ trách công nhận và giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy mới...
   
      + Đại diện Ban Chỉ huy liên đội phát biểu nhận nhiệm vụ.
   
      +Thư kí trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.
   
      + Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.
   
      + Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc.
   
      + Chào cờ, bế mạc.

      6. Một số bài hát truyền thống, biểu trưng của Đội

      6.1. Cờ Đội

      - Nền đỏ.

      - Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

      - Ở chính giữa có hình huy hiệu Đội.

      -Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng  cờ.

   
   

      - Điều lệ chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên. Không gọi là cờ chi đội, cờ liên đội mà gọi là cờ Đội. Các liên đội có cờ truyền thống của mình may đúng quy định của Điều lệ Đội và có thể ghi tên liên đội ở trong cờ, dưới huy hiệu măng non và có tua vàng ở ba cạnh.

      6. 2. Huy hiệu Đội
   
      - Huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh hình tròn, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng. Ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.


   

      6. 3. Khăn quàng đỏ

      - Khăn quàng đỏ bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân, may theo tỉ lệ quy định: Chiều cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy.

      - Đội viên và phụ trách quàng khi sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

      - Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu:

      + Chiều cao: 0.25 m.  

      + Cạnh đáy: 1m.   

      - Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu:
   
      + Chiều cao: 0.3m.
   
      + Cạnh đáy: 1.2m.

        - Trường hợp đặc biệt, đội viên chưa có khăn quàng đỏ thì nhất thiết phải đeo huy hiệu Đội.
     
      6. 4. Đội ca

      - Cùng nhau ta đi lên.

      - Nhạc và lời: Phong Nhã.
   
      6. 5. Cấp hiệu chỉ huy Đội

      - Cấp hiệu chỉ huy Đội hình chữ nhật đứng, khổ 5cm x 6cm, hai góc ở dưới tròn, nền màu trắng, ở trong có sao đỏ và vạch đỏ. Mỗi sao đỏ có đường kính 0.8cm, mỗi vạch đỏ có kích thước 0.5cm x 4cm.

      - Phân biệt các cấp chỉ huy Đội bằng số lượng sao và vạch được quy định như sau:

       + Phân đội trưởng: Hai sao một vạch.

      + Phân đội phó: Một sao một vạch.

      + Chi đội trưởng: Hai sao hai vạch.

      + Chi đội phó: Một sao hai vạch.

      + Uỷ viên ban chỉ huy chi đội: Hai vạch.

      + Liên đội trưởng: Hai sao ba vạch.

      + Liên đội phó: Một sao ba vạch.

      + Uỷ viên ban chỉ huy liên đội: Ba vạch.