Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Cờ - Huy Hiệu
  01/10/2013
 • Cờ - Huy hiệu Đoàn   

  Lá cờ Đoàn

  Huy hiệu Đoàn

  Cờ Đoàn:

  • Nền đỏ

  • Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.

  • Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.

  • Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

  Huy hiệu Đoàn:

  Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Tin liên quan