Trang chủ Giới thiệu Tiền Giang Liên hệ Văn phòng điện tử
Thống kê
Tin tức
  Tập huấn kiến thức về công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh năm 2017
  19/10/2017
 • Ngày 19/10 Tại hội trường Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức tập huấn kiến thức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới về công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh năm 2017.

 • Tham dự tập huấn có 120 đồng chí là cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn, thành viên của các tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn, Các đội hình TNTN, TNXK tại địa phương, các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ.

  Hình: Quang cảnh Lớp tập huấn

  Buổi tập huấn đã triển khai các nội dung như: Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn; Tuyên truyền những kiến thức cơ bản về các loại dịch bệnh và công tác phòng, chống các loại dịch bệnh.

  Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp nuôi trồng, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh cho thanh niên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sản xuất trên địa bàn tỉnh theo đúng tiêu chuẩn, góp phần quan trọng vào việc làm giảm giá thành trong sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản an toàn và giảm ô nhiễm môi trường sản xuất cũng như môi trường sống ở cộng đồng dân cư.

  (Nguồn tin: Nguyễn Phương)